Olvasónk számára a reprezentáció nyilvántartásával kapcsolatosan merültek fel aggályai. Reprezentáció esetén a nettó értéket a személyi jellegű kiadások, a hozzá kapcsolódó áfa értékét a dologi kiadások között kell nyilvántartanunk. Szja-oldalról viszont a bruttó összeg után kell adót fizetnünk, a Kincstár felé a KIR-ben a bruttó összeg kerül jelentésre. Ezáltal az intézményi bérfeladás eltér a könyveléstől az áfa összegében. A fenti jogszabályok nincsenek összhangban, ezért sérül az átláthatóság. A tételeket nehéz egyeztetni. Szükséges esetleg valamilyen analitika vezetése a különbözethez kapcsolódóan?

Az előzőek alapján számvitelileg a vételár tehát nem tartalmazhat áfát, ugyanakkor az Szja-tv. alapján a juttatás értékébe a le nem vonható áfa is beletartozik, és jogszabályi előírás az is, hogy a kincstári bérfeladással a költségvetési könyvelésnek egyezni kell. Ezzel az ellentmondással egész évben küzdöttek a költségvetési szervek, és sajnos az ellentmondást az Áhsz. 2015-től hatályba lépő rendelkezései sem oldották fel. Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium a kérdést ille­tően azt nyilatkozta, hogy fejlesztés alatt van a KIR-rendszer, amiből az következtethető, hogy nem a számviteli elszámolást érintő módosítással, hanem a számfejtési rendszeren keresztül kívánják feloldani a problémát. Sajnos jelenleg nincs információnk arról, hogy a kérdés jogszabály-módosítással, vagy a KIRA bevezetésével megoldásra került volna. Azt javasoljuk, hogy a reprezentációs számlák áfáját a le nem vonható áfaszámla alábontásával, vagy analitikus gyűjtőkód alkalmazásával mutassák ki a számviteli rendszerükben, annak érdekében, hogy szükség esetén a reprezentációs kiadások áfája az adatok tételes kigyűjtése nélkül előállítható legyen.

A teljes kérdést és a jogszabályi hivatkozásokat is tartalmazó választ itt tekintheti meg. (A teljes válaszhoz lehet, hogy meg kell adnia az email címét).

© 2020 Reprezentáció