Olvasónk számára összefoglaltuk, az alapokat a reprezentációs kiadások elszámolása kapcsán.

Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja szerint a reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetés­szerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

Az Szja-tv. 3. §-ának 27. pontja szerint az üzleti ajándék a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány.

Reprezentációnak minősül többek között:

- a vezetők, a szervezeti egységek által szervezett szakmai megbeszéléseken, tárgyalásokon, értekezleteken, egyeztetéseken, bizottsági üléseken, testületi üléseken,
- az egyes belföldi rendezvényeken (ilyen lehet a kitüntetés-átadás, a városnap, a falunap, a nemzeti ünnep, az évfordulók),
- a sajtótájékoztatón, valamint
- a vezetői beosztással kapcsolatos vendéglátás keretében
térítésmentesen biztosított étel- és italszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (pl. utazás, szállás, szabadidőprogram)
Reprezentációs keretnek minősül a fent meghatározott termékek és szolgáltatások ellenértékének pénzügyi kerete.
A reprezentációs keret terhére a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározott tételek számolhatók el, amelyek a következők lehetnek:
- üdítőital, gyümölcslé, ásványvíz,
- kávé, valamint ízesítői,
- tea, valamint ízesítői,
- cukrászáru (édes és sós sütemény)
- szendvics,
- virág,
- éttermi vendéglátás,
- munkaebédeken, vacsorákon felszolgált étel és ital,
- indokolt esetben alkohol,
- a vendéglátáshoz kapcsolódó utazás, szállás, szabadidőprogram.

Nem a reprezentációs keretet terheli, illetve az Szja-tv. 1. mellékletének 8.35. pontja alapján személyijövedelemadó-mentes a helyi önkormányzat által a lakosság széles körét érintő, nem zártkörű, azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, valamint a legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben résztvevőként azonos értékű ajándék.

Az Áhsz. 15. melléklete alapján a K123. Egyéb személyi juttatások rovaton kell elszámolni: "a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelem­adóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják".

A reprezentációs kiadások csak a költségvetési szerv nevére és címére kiállított számla ellenében számolhatóak el. Számlaként csak az Szt., valamint az Áfa-tv. vonatkozó előírásainak megfelelően kiállított bizonylat fogadható el.
A reprezentációs kiadások számláit a teljesítésigazolással együtt a költségvetési szerv belső szabályzatában kijelölt személy részére kell továbbítani. A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell a vendéglátásban részesülők számát is.
A reprezentációs kiadások finanszírozására előleg igényelhető utólagos elszámolással. Az előlegigénylést vagy az intézményvezető, vagy a költségvetési szerv belső szabályzatában kijelölt személynél kell kezdeményezni, annak kifizetését ő engedélyezi. A kifizetett előleggel az előleget felvevő személy a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint számol el.

A teljes kérdést és a jogszabályi hivatkozásokat is tartalmazó választ itt tekintheti meg. (A teljes válaszhoz lehet, hogy meg kell adnia az email címét).

© 2020 Reprezentáció