Az üzleti ajándék olyan ajándék (tárgy, szolgáltatás, illetőleg az ezekre szóló utalvány stb.), amelyet a juttató a tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai, hitéleti kapcsolatok keretében ad. Nem minősül ajándéknak – és ily módon az üzleti ajándék fogalmába sem tartozik – a takarékbetét, és külön rendelkezésben mondja ki a törvény, hogy az értékpapír – amely egyébként lehet ajándék – nem minősül üzleti ajándéknak. Az üzleti ajándék a saját dolgozónak nem adható, mert a szabály lényegi eleme, hogy az üzleti, hivatali stb. kapcsolatok keretében történik a juttatás.

A juttató: a kifizető, továbbá a külföldi illetőségű jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet.

Átdolgozott változat a 2003-ban hatályos törvények szerint.
Archívumba került: 2009.10.01.
© 2020 Reprezentáció