A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a magánszemély adózott jövedelméből történt vagyoni érték átadásának (befektetésének) részben vagy egészben történő visszafizetését (visszajuttatását), ideértve különösen a magánszemély által fizetett tagdíja, hozzájárulása, felajánlása ellenében a vállalkozási tevékenységet nem folytató társadalmi szervezet, köztestület által a részére nyújtott szolgáltatást, ha a beszedő szervezet nem jogosult adóalap-csökkentésre vagy adókedvezményre jogosító igazolás kiadására azzal, hogy nem tekinthető visszafizetésnek (visszajuttatásnak), ha a bevételt jövedelemként kell figyelembe venni, vagy a kifizetés (juttatás) adóköteles jogcímen történt [Szja tv. 7.§ (1) bekezdés b) pontja].

A tagdíj fejében nyújtott szolgáltatás tehát csak akkor „adómentes”, ha azt olyan társadalmi szervezet illetve köztestület adja, amely nem folytat vállalkozási tevékenységet, nem jogosult adó- vagy adóalap-csökkentésre jogosító igazolás kiadására, és a juttatás a magánszemély által fizetett tagdíj mértékét nem haladja meg.

Átdolgozott változat a 2003-ban hatályos törvények szerint.
Archívumba került: 2009.10.01
© 2020 Reprezentáció