A reprezentáció fogalmába beletartozik az eseményhez, rendezvényhez kapcsolódó utazás, szállás biztosítása is, ezért fontos annak egyértelmű elhatárolása, hogy az utazással, szállással kapcsolatos költségek viselését a magánszemély helyett mikor kell reprezentációként figyelembe venni.

A Szja tv. 3 §. 10-11. pontjában foglalt fogalom-meghatározásokból következően a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai, hitéleti rendezvényeken, eseményeken, valamint az állami, egyházi ünnepekkel kapcsolatos rendezvényeken résztvevők közül azon személyek utazásának, szállásának költségét, akik a program szerint ott a munkájukat végzik (pl. a rendezők, szervezők, meghívott előadók, fellépő művészek, a munkaköri feladatuk szerint az esemény által érintett dolgozók, a kifizető tevékenységében közreműködő, az esemény által érintett meghívottak esetében) nem kell reprezentációként kezelni, ha a hivatali, üzleti utazásra (kiküldetésre) vonatkozó szabályok egyébként alkalmazhatók. (Szja tv. 3. § 10-13. pont, (1) bekezdés g) pont).

Az utazás és a szállás reprezentáció keretében történő biztosítása azok esetében merül fel, akik a felsorolt eseményeken vendégként (pl. üzleti partnerként, hivatali partnerként, díszvendégként, hozzátartozóként) vesznek részt.

A Szja tv. 7. § (1) bekezdése q) és r) pontjának két új rendelkezése kiemeli azokat az eseteket, amikor a szolgáltatáshoz szokásosan kapcsolódik az étkeztetés. Ilyen például a repülőút alkalmával felszolgált étel, ital, illetve a szállodában felszolgált kötelező reggeli. A rendelkezés kimondja, hogy ilyen esetekben az étkezés miatt nem keletkezik adókötelezettség a juttatónál, ha egyébként az utazás, a szállás biztosítása hivatali, üzleti utazással kapcsolatos.

Amennyiben az utazás, szállás költségeinek átvállalása nem reprezentációra alkalmat adó esemény, rendezvény keretében történik és/vagy a „hivatali, üzleti utazás” valós tartalmát tekintve csak látszólagosan hivatali, üzleti, akkor természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Átdolgozott változat a 2003-ban hatályos törvények szerint.
Archívumba került: 2009.10.01
© 2020 Reprezentáció